اجتماعی

ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل بهداشتی مقابله با ویروس کرونای هندی از سوی وزارت بهداشت

مدیر عامل عملیات رله در نامه ای به وزیر بهداشت ، بر لزوم تدوین دستورالعمل های بهداشتی مناسب برای کنترل ، حفظ و فراهم آوردن شرایط مناسب برای گسترش ویروس جهش هند به حداقل 200 فوت تأکید کرد. کیلومتر داخلی

طبق گزارش دانا نیوز به گفته وزارت کشور ، مهمترین گام در شرایط فعلی تهیه و اعلام رهنمودهای مناسب برای نظارت و حفظ اقدامات بهداشتی و ایمنی مناسب است. آنها از آن طرف مرز آمده اند تا شرایط لازم را برای مقابله با ظهور ویروس کشنده جمجمه هند: مناطق قرمز مسطح ، به ویژه حداقل 200 کیلومتری استان های شرقی.

این وزارتخانه گفت: “این بخشنامه در اسرع وقت توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود كه دانشگاه های علوم پزشکی در مناطق مرزی و سرخ را در اولویت قرار می دهد و سپس تحت نظارت مستقیم و كوشا كمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می شود.”

از طرف دیگر ، مطابق نامه وزیر کشور به وزیر بهداشت ، قانون مربوطه باید در دادستانی کل منعکس شود و برای نظارت بیشتر به دفتر مرکزی عملیات ویروس کرونا ارسال شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا