اقتصادی

“پایش و اکتشاف ذخایر معدنی” توسط سازمان زمین‌شناسی در ۱۴۰۰

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، فناوری و بودجه ، سازمان زمین شناسی و معدن ، “تولید ، پشتیبانی ، موانع” امسال را یک سال توصیف کرد. در سال 1999 راه اندازی شد ، عنوان جدیدی را با عنوان “مواد معدنی” معرفی کرد. در ساعت 1400 بسیار کنترل می شود

به گزارش دانا نیوز. وی با بیان اینکه “کشور باید در تولید و مصرف مواد معدنی در شناسایی و اکتشاف مواد معدنی متعادل و متعادل باشد” ، افزود: “برای ایجاد هماهنگی و تعادل در تأمین مواد اولیه باید گام برداریم.” ناشم و صنایع معدنی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه این امر به مدیریت و نظارت بر ذخایر معدنی نیاز دارد ، افزود: دولت باید برای کشف ذخایر جدید برنامه ریزی کند.

به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، فناوری و بودجه شرکت زمین شناسی و معادن ، نتایج طرح اکتشاف یک اکتشاف استراتژیک از ذخایر معدنی دولت و مطالعات پنهان بیشتر خواهد بود. ذخیره سازی عمیق و دسترسی به م componentsلفه های استراتژیک منجر به ایجاد نهادهای جدیدی در حوزه فناوری خواهد شد.

JDD نمونه هایی از اکتشاف استراتژیک کشور و اجرای یک مسئله ذخیره عمیق را با کمک یک سیستم ژئوفیزیکی ذکر کرد: جستجوی یک بانک اطلاعاتی عمیق و کمبود بودجه عمومی کافی. لین مدل پیشنهادی 1400 با همکاری ادارات و شرکتهای مختلف برای تأمین منابع تحقیقات زمین شناسی کشور اجرا خواهد شد.

با تأکید بر آمادگی ما برای همکاری با بخش خصوصی برای تأمین منابع مالی در چارچوب ظرفیت قانونی ، از جمله قانون معدن 1400: مدل مشارکت در سال 1999 به 4 استان ارائه شد و ما آن را پذیرفته ایم. بازخورد: بر این اساس ، ما با شبیه سازی قراردادهای آگاهی و عملکرد با 14 بخش خصوصی خود به هدف خود خواهیم رسید.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی گفت که وظیفه سازمان است که روی کنترل مواد معدنی تمرکز کند. و آینده

وی با بیان اینکه “بر این اساس ، ما در حال تلاش برای جلوگیری از تورم و بحران در بخش معدن و تأمین نیازهای صنعت معدن هستیم” ، گفت: “نسخه های مناسب معدن باید بر این اساس تهیه شود و تحقیقات آینده براساس ورود تازه واردان است.” معرفی شده برای مطالعه برنامه های جدید مانند ذخیره جدید مواد معدنی و کشف مواد مغذی ، برنامه های جدید استخراج ، روش های جدید پردازش و کنترل معدن

وی با بیان اینکه طرح نظارت بر ذخایر معدنی در هر کشوری از جمله تعهدات دولت است ، تأکید کرد: اکتشافات زمین شناسی و استخراج معادن در ایران تنها مسئولیت کشور است. داد

به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، فناوری و بودجه شرکت زمین شناسی و معدن ، این پروژه دارای چندین زمینه همکاری بین آژانس است ، از جمله اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و فرآوری. ما نیاز به اقدام داریم.

انتهای پیام

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا