حوادث

ثبت بزرگترین زمینلرزه‌ها در استان خراسان جنوبی

هفته گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 4.6 ریشتر منطقه فردیناند را لرزاند.

طبق گزارش دانا نیوزهفته گذشته زمین لرزه ای به بزرگی 4.0 ریشتر منطقه خوی در آذربایجان غربی و زمین لرزه ای به بزرگی 4.6 ریشتر منطقه هوران جنوبی را لرزاند.

شنبه 7 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر ناحیه کرمان ، زمین لرزه ای به قدرت 2.6 ریشتر ناحیه کلاته خایج منطقه سامان و زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر گوزانک در منطقه مازندران را لرزاند.

این زمین لرزه در شوشتر ، زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در منطقه کشمیر در کشمیر رخ داده و مرکز زمین لرزه در 15 کیلومتری شوشتر ، 26 کیلومتری گوتنبرگ و 29 کیلومتری استان گزارش شده است.

یکشنبه ، هشتم مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر استان کوستان ، زمین لرزه ای به قدرت 2.9 ریشتری استان کوستان را لرزاند ، زمین لرزه ای به قدرت 2.9 و 2.7 را استان هوران شمالی را لرزاند.

مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

دوشنبه 9 مارس

زلزله 2.9 ریشتری در بندرعباس ، منطقه هرمزگان ، زمین لرزه 2.8 ریشتری خوی ، استان آذربایجان غربی ، زمین لرزه 2.5 ریشتری در رویان ، استان مازندران ، زمین لرزه 2.7 ریشتری در استان دیگر کولستان ، زلزله 2.9 ریشتری بوشهر

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر منطقه موزامبیک را در عمق 13 کیلومتری زمین لرزاند که مرکز اصلی آن در فاصله 15 کیلومتری موشیا ، 27 کیلومتری دهلران و 51 کیلومتری مورمون قرار دارد.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر منطقه ساسکاچوان را لرزاند ، مرکز زمین لرزه ای به بزرگی 3.5 ریشتر در عمق 20 کیلومتری ، با مرکز زمین لرزه در 17 کیلومتری ، در فاصله 17 کیلومتری ، در فاصله 22 کیلومتری از بندر دیلم و 40 کیلومتری از امام حسن ، بر اساس گزارش. ፡ جستجو زمین لرزه 2.6 نیز زمین لرزه دیگری در منطقه بود.

سه شنبه ، 10 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.6 ریشتر هجدک شهرستان کرمان را لرزاند.

زمین لرزه ای به بزرگی 5.5 ریشتر منطقه مال خلیفه ، منطقه چهارال و بختیاری را به بزرگی 5 کیلومتر لرزاند که زمین لرزه مرکزی در 17 کیلومتری مال خلیفه ، 19 کیلومتری مناطق چهارمحال و باتاری Alunih و 25 کیلومتری ونک اصفهان است. ناحیه.

مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

چهارشنبه ، 11 مارس

مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.1 ریشتر در عمق 8 کیلومتری منطقه سرداش هرزستان رخ داد که مرکز اصلی آن در 20 کیلومتری استان کوزدستان ، 31 کیلومتری منطقه بوشر در بندر دلم و 41 کیلومتری دوگوبادان در مناطق کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

پنجشنبه ، 12 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 4.6 ریشتر منطقه هوران جنوبی را لرزاند ، با بزرگی 10 کیلومتر و بزرگی 7 کیلومتری زمین ، 9 کیلومتری اسلام و 31 کیلومتری ایسک.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر بندر کرمان در استان کرمان و زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر منطقه کرمان را لرزاند.

چهار زمین لرزه منطقه خوی در آذربایجان غربی را به بزرگی 7 کیلومتر ، با بزرگی 12 کیلومتر ، بزرگی 25 کیلومتر در غرب استان ایواوگلی و 34 کیلومتری در شرق استان آذربایجان لرزاند.

در مجموع 3.3 ریشتر زمین لرزه به بزرگی 14 کیلومتر و زلزله 3.3 ریشتری در منطقه ایلام با بزرگی 20 کیلومتر و حداکثر 32 کیلومتر در مرکز موشیه و 32 کیلومتری دهلران مشاهده شده است.

مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ؛ اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است. مرکز زمین لرزه در زیر مرکز زمین لرزه گزارش شده است ، اما هیچ هشدار تسونامی صادر نشده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر منطقه آندورجارد در استان کرمان را لرزاند ، به بزرگی 6.6 ریشتر و زمین لرزه ای به بزرگی 13 کیلومتر در اندوجارد ، 16 کیلومتری سیروف و 28 کیلومتری گلباف این منطقه.

3 زلزله شبانکاراره زمین لرزه دیگری در استان بوشهر در 12 مارس 38 کیلومتری شبانکاره ، 46 کیلومتری منطقه بوشهر ، منطقه واداتیه و 39 کیلومتری منطقه بابیمنیر در فارس بود.

2.7 زمین لرزه در فیرداوس ، کشمیر جنوبی ، کاکی ، 2.8 زمین لرزه ، 2.7 ریشتری در تهران و 2.6 زمین لرزه در استان کرمان رخ داده است.

جمعه ، 13 مارس

زمین لرزه ای به بزرگی 2.7 ریشتر منطقه را لرزاند.

خوی ، استان غرب آذربایجان ، با زمین لرزه ای به بزرگی 3.4 ریشتر در عمق 19 کیلومتری زمین لرزید. مرکز اصلی آن 13 کیلومتر با کیو ، 30 کیلومتر با سلماس و 35 کیلومتر با این شهر جدید فاصله دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا