اجتماعی

آماده شدن طرح های نهایی بازآفرینی ولیعصر تا دو هفته آینده

اجراییه کارگاه ساختمانی خیابان کارگاه اعلام کرد: برنامه های نهایی گروه های کارگاهی برای دیدار با 14 نقطه در این جاده طی دو هفته آینده تکمیل می شود.

پیگا هاشمی ، دبیر اجرایی کارگاه ساختمان مجمع گفت: “تیم ها در حال کار هستند و آنها قرار است برنامه های نهایی خود را طی دو هفته آینده ، 30 مارس ارائه دهند.”

وی افزود: مشاغل مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند و در صورت لزوم به آنها اطلاع داده می شود و سپس وارد مرحله اجرا می شوند.

اجرای پروژه ها با همکاری معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مناطق انجام می شود و این امر در مرحله بعدی پس از اتمام پروژه ها مشاهده خواهد شد. همکاری

وی ادامه می دهد ، “مطمئناً ، قبل از اینکه برنامه ای ایجاد شود ، ممکن است لازم باشد برخی از طرح ها ابتدا تغییرات لازم را به طراحان اطلاع دهند و سپس آنها را پیاده سازی کنند. امیدواریم این 14 طرح عملی شود.

هاشمی در مورد برنامه ها و ایده های خود گفت: “

وی در ادامه گفت: همه این طرح ها رویکرد خاصی نسبت به آنچه در فراخوان گفته می شود دارند و طراحان این رویکردها را طراحی کرده اند. هویت خیابان ولیاس در هیچ طرحی قابل تردید نیست و زندگی در هیچ کجا حذف نمی شود.

هاشیمی گفت: “این طراحان برای زندگی 14 برنامه در نظر گرفته اند.” همچنین ، نقاط انتخاب شده به اندازه یک مربع نیستند. به عنوان مثال ، معبری است که سطح نامناسبی دارد و می تواند با یک واقعه زنده شود. 14 اینها چیزهایی نیستند که شهر را نابود کنند. در این مورد ، برای حمایت از شهر بسیار مراقبت شد.

طبق وب سایت این شهر ، 14 گروه در حال برنامه ریزی برای احیای خیابان ولیار در 14 محله بعدی هستند.

گروه 1: ابتدای خیابان اتحادیه

گروه 2: بن بست

گروه 3: آغاز مسیر سید جمال الدین

گروه 4: ابتدای خیابان Tuntunchi

گروه 5: بین خیابانهای خلیجها و بازرگانان

گروه 6: جاده زعفران

گروه 7: ابتدای خیابان شهید بهشتی

گروه 8: تقاطع خیابان فرانک ، نمایه

گروه 9: نزدیک پارک امیر و ابتدای خیابان شهید دل پیشه

گروه 10: ابتدای خیابان شهید کودامی

گروه 11: روبروی دانشگاه هنر

گروه 12 بین جهاناب و سی ثانیه

گروه 13: ابتدای خیابان کالمستان نزدیک پمپ بنزین

گروه 14: ابتدای خیابان طالقانی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا