اجتماعی

کشف محموله ۳ تنی موادمخدر در مرزهای جنوب شرق کشور

مرزبانان ایالت سیستان و بلوست موفق شده اند زیرا مرزبانان نیروی مرزی بار سنگینی از 3 تن مواد مخدر را پیدا کرده اند.

با توجه به ESA سردار احمدعلی گودرزی در خصوص کشف 3 تن مواد مخدر در جنوب شرقی کشور گفت: عمده قاچاقچیان مواد مخدر مطلع شده و با اجرای دقیق برنامه اجرا و اقدامات کنترلی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود ، “قهرمانان تیپ مرزی زابول مرزبان هستند زیرا زمان آن فرا رسیده است که یک عملیات اطلاعاتی گسترده به یک نقطه عبور برای قاچاقچیان و قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شود. تیم های تحت پوشش و عملیات در حال گشت زنی در منطقه بودند. “مرزبانان ایالتی توانسته اند محموله ای از داروها را با دستورالعمل ها و پشتیبانی اطلاعاتی ارسال کنند.

به گفته فرمانده پلیس مرزبانی ، مرزبانان موفق به پاک سازی منطقه با 3 تن و 5 کیلوگرم تریاک با 10 قبضه اسلحه و مهمات شدند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس ، سردار گورزیز از همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و ادامه حمایت از مرزبانان تمجید کرد.

انتهای پیام

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا