اجتماعی

همکاری آموزش و پرورش با زندان‌های استان تهران گسترش می‌یابد

معاون وزیر بهداشت ، زندان ها و زندان های استان تهران اعلام کرد که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش در شهرهای استان ، مراکز یادگیری محلی برای زندانیان تحصیل نکرده یا بی سواد در زندان های زنان و تهران بزرگ مجوز خواهند گرفت.

وی با تأکید بر لزوم همکاری بیشتر بین زندانهای تهران و آموزش و پرورش جهت فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای مددجویان خاطرنشان کرد: «آموزش تأثیر عمیقی در روح و روان افراد فراتر از خانواده ، اجتماعی و شخصیت دارد. فرهنگ در محیط های آموزشی ایجاد می شود. در نتیجه ، به آموزش و پرورش در توانبخشی و آموزش توجه ویژه ای شده است.

معاون بهداشت ، اصلاح و تربیت زندان های استان تهران ادامه داد: در همین راستا جلسه کارگروه مشترک زندان و آموزش و پرورش استان تهران در سالن جلسات مرکز تحقیقات و تحقیقات منطقه ای 7 برگزار شد. در زمینه کتاب ، اداره کل به روز می شود ، راه حل های جدید بررسی می شود و همکاری بین این دو نهاد گسترش می یابد.

وی گفت: در جلسه گروه ، حسلیمی ، معاون مطالعه و كتاب و هاشمی ، معاون آموزش متوسطه تهران ، رئیس دوره های یادگیری و یادگیری ، اسكیندر ، مأمورین انتصاب ، گاهاری ، افضلی ، كاریزك و حیدر ، رئیس آموزش ، فشافوی ووردا ، ایزدپرست ، اداره فرهنگ و آموزش. و رحمی مسئول آموزش زندانهای تهران و افراد متخصص در این زمینه است. زندانیان را با نوشتن ، تدوین و انتقال ثبت کنید.

به گفته اسماعیل ، به دلیل اقامت کوتاه مدت برخی از زندانیان ، تصمیم گرفته شده است که به مددجویان اجازه داده شود در جلسه ویژه کمیسیون آموزش ویژه برای امتحانات ویژه در زندان ها و دبیرستان تهران حضور داشته باشند. و با شرکت در آزمون در مدت زمان کوتاهی مدارک دبیرستان ششم و متوسطه اول را دریافت کنید.

بر اساس این گزارش ، آنها پس از جلسه کارگروهی برای آشنایی با وضعیت آموزشی زندانها و رسیدگی به مشکلات آموزشی مددجویان از مرکز توبه زنان در استان تهران بازدید کردند. وی از کتابخانه آکادمیک ، آمفی تئاتر و کتابخانه مرکزی بازدید کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا