استان ها

40 مقاله در همایش «بازاریابی نوین» پذیرفته شد/ تأثیر کووید ـ 19 بر جهانی‌شدن و بازاریابی جهانی

آنا گینبوت کاون ، خبرنگار هتل هما در تهران ، در کنفرانس “بازاریابی جدید” با حضور هنگا ، مدیران هتل هما و چندین استاد بازاریابی و بازرگانی شرکت کرد.

در طی این کنفرانس ، 75 مقاله در مورد “بازاریابی جدید” به کمیته انضباطی دادگستری ارسال شد که 40 مقاله توسط شورای تأیید و 17 مقاله از 50 داوطلب تکمیل شد.

رئیس انجمن بازرگانان علمی ایران ، خوزه وظیفه دود ، احمد روستا ، پدر انجمن علوم تجارت ایران ، پرویز دارگی ، رئیس انجمن مدیریت بازرگانی ایران ، علی رحیم پور ، مدیرعامل هلدینگ هگتا ، بنیانگذار انجمن تجارت علمی ایران و مهدی نائومی نزاباد ، یکی از اعضای هیئت موسس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و معاون مالی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد گنبد کاوین-مینیدوشت و مرکز گالیش گفت.

این کنفرانس با موضوعاتی مانند رفتار خریدار ، تعامل فیزیک و بازاریابی و مدیریت ، صنعت پسا استعمار و جهانگردی ، مهندسی فروش در صنعت و محصولات سفارشی ، اجرای برخی از تکنیک های جدید بازاریابی در برندسازی ، کنترل و کنترل مشتری ، کیفیت و روابط فروشندگان و خریداران برگزار خواهد شد. بررسی تأثیر بازارهای جدید صنعتی ، جهانی سازی Cove-19 و تجارت جهانی ، بهترین راه برای آینده بازار دیجیتال ، بازاریابی کلان و توسعه کامل اشتغال ، نقش بحران شان -19 در سفرهای مذهبی ، سلامت ایران نقش توسعه گردشگری در بازاریابی علمی ، بازی و آینده بازاریابی ، روند بازاریابی در آینده در صنعت مالی ، جدیدی در صنعت گردشگری و تسریع نوآوری در گردشگری مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.

پایان پیام / 4078/4062 /

دکمه بازگشت به بالا