استان ها

لزوم ارتباط بیشتر دانشگاه آزاد اسلامی با صاحبان صنایع چهارمحال و بختیاری

این در جلسه مشترک با صاحبان صنعت دام برجسته شد.

به گزارش خبرنگار از شهرکرد ، هدف از بهبود فضای کسب و کار و استفاده م moreثرتر از ظرفیت تولید دام ، برگزاری یک نشست مشترک با همت باشگاه محققان جوانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد Shaharecord است.

وی با تأکید بر اهمیت و نقش م ofثر دامپزشکی در افزایش بهداشت و نیازهای انسانی دانشگاه ، واحد دامپزشکی دانشگاه یکی از بزرگترین مراکز علمی در این زمینه در کشور است.

نیاز به تعاملات گسترده تر بین دانشگاه و صنعت

ابراهیم رحمی گفت: “دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامی واحد شهرکرد با استخدام اساتید مشهور و در نظر گرفتن رویکردهای تحقیقاتی جدید یکی از مراکز برجسته علوم دامپزشکی در کشور است.

وی گفت: “در نتیجه این نیروی عظیم ، انجمن علمی دامپزشکی با همکاری باشگاه محققان جوانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ، توانسته است اولین نژاد ملی کشور را در سال گذشته ضبط و نتایج قابل توجهی را به ثبت برساند.”

آنا گفت؛ در این نشست ، صاحبان صنایع خوراک دام در مناطق چهارمحال و بهتیری بر لزوم بهبود فضای کسب و کار در منطقه و گسترش روابط بین دانشگاه و صنعت تأکید کردند.

اعضای اتحادیه انجمن علوم دامپزشکی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرهاد ، که اخیراً در جایگاه دوم سایر انجمن های علمی باشگاه های پژوهشگران جوانان قرار گرفت ، در سال گذشته نیز بحث تولید دام را داشتند.

احترام به صاحبان صنایع و دانشجویان در انجمن علوم دامی دانشگاه آزاد از دیگر برنامه های این کنفرانس بود.

امسال ، دومین دامپروری علمی سطح بالا در واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار می شود.

پایان پیام / 4078/4062 /

دکمه بازگشت به بالا