اجتماعی

لزوم تقویت زیرساخت‌های مناسب شهری در رفع مشکلات کهریزک

جلسه هم اندیشی با شهردار معبد مقدس بیشیت زهرا و شهردار معبد مقدس امام چومنی (ره) برای ارتقا standards سطح زندگی شهروندان برگزار شد.

به گزارش ESN ، سمپوزیومی با شهردار منطقه خریزک و سایر مقامات برای بهبود سطح زندگی شهروندان و بررسی راه حل های موجود برای مشکلات منطقه ای برگزار شد.
در این نشست ، امین بابایی ، خریزک باکدار ، با تقدیر از مدیرعامل و کارکنان بشیت زهرا (س) در اداره بحران کرونا ، اظهار داشت: “کار سخت این گروه اعتقاد خود را به سرنوشت خلوص و احترام به مردگان نشان می دهد.” یکی است
وی افزود: “بشت زهرا (Coh) در مقابله با بحران کرونا و ارائه خدمات هوشمند به مردم تهران در طول روزهای کرونا بسیار کوشا بوده است.”
مدیر ناحیه خریزک افزود: تلاش های این سرویس برای کاهش درد و رنج خانواده های آسیب دیده قابل تحسین است. جستجوکردن بیرون
بابائی از آن زمان در تعامل و ادغام دو گروه مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است: تعامل و دلسوزی سازنده بش-زهرا در سطح منطقه ، با توجه به قابلیتهای پیچیده و زیرساختهای منطقه برای بهبود سطح زندگی. برای دستیابی به اهداف مشترک ، خریزک باید در دسترس باشد و همکاری بالایی داشته باشد.
مدیر عامل بشیت زهرا بر قابلیت های پیچیده خواریزک در شهرها تأکید دارد

در این جلسه ، سعید کال ، مدیرعامل شرکت بیش از زهرا (س) ، بر لزوم ارتقا سطح خدمات ارائه شده به شهروندان تأکید کرد و در سالهای اخیر ، وی عضو ملی زهرا (س) و شهرداری امام خامنه ای (استاد) بوده است. پروژه های خوب R) کارهایی برای بهبود خدمات به شهروندان در حال انجام است.
وی گفت: “کارگران سازمان بشیت زهرا 11 ماه است که در شرایط سخت بحران کرونا به کشته شدگان خدمات ارائه می دهند و در نهایت به شهروندان و مشتریان خدمات می دهند.”
در پایان ، وی با تقدیر از خدمات و نظارت مداوم در منطقه خواریزک برای تأمین نیازهای اساسی مردم این منطقه ، خاطرنشان کرد: آنها به دلیل همجواری با بهیت زهرا (س) قادر به ارائه خدمات هستند: “اکثر آنها شهروندان باشخ زهرا (س) هستند. تأسیس بهشیت زهرا (PBB) پتانسیل زیادی را در مناطق مختلف شهر خاریزک ایجاد کرده است و انتظار می رود همکاری بین دو گروه برای تقویت مشکلات بخش ، زیرساخت ها را تقویت کند.
انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا