اجتماعی

لزوم پیش‌بینی عوارض زیست‌محیطی توسعه و احداث متروی تهران

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: ارزیابی تأثیرات زیست محیطی پروژه ها و برنامه ها در برنامه ریزی شهری و مطالعات توجیهی پروژه مهم است.

با توجه به ESA شیناس انصاری ، رئیس راه آهن تهران و حومه ، علی امام ، مدیرعامل راه آهن تهران و حومه ، صبح امروز در جلسه ارزیابی اثرات زیست محیطی خطوط 8 ، 9 ، 10 و 11 مترو تهران شرکت کردند. وی با یادآوری مسائل و مشکلات مختلف زیست محیطی در تهران گفت: “مشکلات زیست محیطی و مشکلاتی که ممکن است در ساخت و ساخت خطوط مترو بوجود آید باید پیش بینی و بررسی شود و ارزیابی تأثیرات زیست محیطی برای آنها انجام شود.”

وی با اشاره به اسناد فوق ، شهرداری تهران وظیفه دارد مطالعاتی را برای تأیید نقشه ها و پروژه های شهر انجام دهد ، افزود: روند مطالعه نباید برای محیط زیست توجیه شود ، اما تأثیرات زیست محیطی پروژه ها و برنامه ها باید فراتر از مطالعات منطقی ارزیابی شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ، انصاری سرانجام ساخت خطوط 8 ، 9 ، 10 و 11 مترو را بررسی می کند تا موضوع بیشتر بررسی شود و مسائل زیست محیطی در جریان این پروژه نظارت شود. و سپس خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا