حوادث

رسانه‌ها به جای تشریح واقعه «خودکشی» چرایی آن را تحلیل کنند

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در توضیح علت خودکشی کودکان و نوجوانان گفت: در صورت بروز خودکشی ، رسانه ها باید به جای گزارش آن را تحلیل کنند زیرا خودکشی یک آسیب جدی اجتماعی است.

سید حسن موسوی چلک در مصاحبه با دانا نیوز وی با اشاره به انعکاس رسانه ای در مورد بمب گذاری های انتحاری گفت: “به طور کلی ، در هر بحرانی کمبود سیاست رسانه ای داریم و این مسئله می تواند بر بحران بیفزاید.” بودن

وی گفت: “به طور كلی ، رسانه ها خودكشی را گزارش نمی كنند ، اما خودكشی نوع بسیار مهمی از پوشش رسانه ای است.” گاهی اوقات خودکشی در رسانه ها گزارش می شود ، اما طبیعتاً این موضوع پیامدهای خاص خود را دارد ، بنابراین وقتی صحبت از پوشش خودکشی می شود ، باید بیشتر به رسانه ها بپردازیم و حوادث دلخراش این رویداد را برجسته کنیم. بیایید به طور مثبت یا غیرمستقیم به صورت مثبت و دفاعی به موضوع خودکشی بپردازیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: در صورت بروز خودکشی ، رسانه ها باید به جای پوشش آن ، آن را تحلیل کنند زیرا خودکشی یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی است.

رسانه ها تا چه میزان به خودکشی پاسخ می دهند؟ رسانه ها در مسئله خودکشی نقش مهمی دارند. وی گفت: از آنجا که رسانه ها توانایی آگاهی بخشی دارند. محتوای تولید شده توسط رسانه ها در پیشگیری و ارتقا سلامت روانی و اجتماعی مثر است.

به گفته موسوی چلک ، نیازهای واقعی رسانه ها در زمینه زندگی ، ذهن و سلامت اجتماعی دامنه و کیفیت خدمات و برنامه هایی را که موجب ارتقا social سلامت روان و اجتماعی می شوند ، افزایش می دهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در توضیح علت خودکشی کودکان و نوجوانان ادامه می دهد: «یکی از دلایل خودکشی کودکان و نوجوانان افسردگی است. خانواده ها از افسردگی فرزندان خود اطلاعی ندارند ، در حالی که بسیاری از خانواده ها افسردگی فرزندان خود را جدی نمی گیرند و هیچ گونه اطلاعات و نگرانی در این مورد ندارند. یکی از مهمترین و مهمترین محورها در این زمینه اقدام به خودکشی “افسردگی” است.

وی تأکید کرد ، “از طرف دیگر ، کودکان امروز از فضای مجازی استفاده می کنند و یکی از دلایل خودکشی در این دوره این است که هیچ کنترلی بر اطلاعاتی که آنها به نوجوانان می دهند وجود ندارد و خانواده ها نمی دانند فرزندانشان در فضا هستند. آنها با چه نوع اطلاعات خیالی روبرو می شوند؟ چه کارهایی تشویق می شوند یا انجام آنها ممنوع است؟

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا