اقتصادی

۱۹ هزار میلیارد از ناترازی بودجه از بانک مرکزی تامین شد

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ، امسال بالغ بر 50 هزار میلیارد کسری بودجه محقق شده و حدود 19 هزار میلیارد شیلینگ از حقوق بانک مرکزی استفاده شده است.

به گفته ENA ، طبق بودجه ENA ، پیش نویس بودجه 1400 بودجه در 12 دسامبر به مجلس ارائه شد.

در ابتدای جلسه ، رئیس بخش برنامه و بودجه ، محمد بیکر نوبهت ، گفت: هزاران تن گوجه فرنگی وجود داشت ، به این معنی که 50 هزار میلیارد تن پیدا نشد.

هزینه امسال 571000 میلیارد تن بود ، 334،000 میلیارد تن باید در هشت ماه اول هزینه می شد و خزانه داری 353،000 میلیارد دلار پرداخت کرد. در نتیجه ، 31000 میلیارد تن غذا کمتر از آن بود که بتوانیم بخوریم و پس انداز آن نیز جذاب بود.

به گفته نوبهت ، هزینه ها در هشت ماه نخست امسال 39 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 35 درصد افزایش یافته است. از این تعداد ، بخش حقوق و مزایا 53 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد. .

همتی این برنامه و بودجه آن را ستود

طبق گفته مدیر برنامه و بودجه ، 50 هزار میلیارد تن دارایی و 31 هزار میلیارد تن هزینه نشان می دهد که 19 هزار میلیارد تن مورد استفاده ما از حقوق بانک مرکزی نامتعادل است و 39 هزار اجازه به ما داده می شود. بیایید نگاهی به حقوق 1 میلیارد دلاری بیندازیم که فقط در طی هشت ماه فقط 19000 میلیارد استفاده کردیم که 5000 میلیارد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در نتیجه ، کسری بودجه به بانک مرکزی منتقل نشده است و این 19000 میلیارد تن تا پایان سال اصلاح می شود. در همین حال ، آقای همتی از برنامه و سازمان بودجه برای فشار بر بانک مرکزی تشکر کرد.

اخبار رو به پایان است

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا