اجتماعی

آموزش ۱۲.۵ میلیون نفر/ساعت فرهنگی در دوره کنترل وزن

در طی اعلامیه دومین برنامه ملی مهاجرت ، 12.5 میلیون نفر در ساعت معلم و آموزش فرهنگی در هنگام استفاده از وزن دانش آموزان و چاقی به طور رسمی اعلام شد.

ESN گزارش داده است که از برنامه ملی دوم برای کنترل وزن و چاقی دانش آموزان رونمایی شده است.

در این اطلاعیه: همکاری مشترک کلیه معلمان در برنامه مهاجرت و آموزش کلیه کارکنان مدارس کشور در صورت لزوم ، 18 ساعت آموزش در مورد تغییر وزن دانش آموزان و بسته کنترل چاقی برای افزایش سبک زندگی فعال و سالم ، کد 99506814 و چگونگی مداخله موثر در طرح کنترل چاقی: 12،517،902 نفر / ساعت معلم و فرهنگ ، از جمله مدیران مدارس ، معلمان ، معاونین و غیره.

طبق این اطلاعیه ، مباحث و موضوعات این دوره خدماتی شناخت اثرات چاقی و اضافه وزن ، اهمیت و اهمیت طرح ، روش های پیشگیری ، ورزش مناسب ، آشنایی با رژیم غذایی سالم دانش آموز ، پیاده سازی و کنترل فعالیت بدنی دانش آموز است. خانه ، فعالیت های مدرسه و غیره برای شرکت کنندگان.

علاوه بر این ، دوره آموزشی مورد استفاده برای مداخله پیشرفت دانش آموزان با 16 ساعت آموزش و کد 99506827 به پایان رسید. سیستم LMS مردم سنتی این کشور موجود است و در حال کار است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا