اجتماعی

«شاد» باز هم برای نابینایان و ناشنوایان مناسب سازی می شود

رئیس موسسه خیریه کشور تاکید کرد که این گردهمایی های شاد و آموزش های مجازی به نفع دانش آموزان نابینا و ناشنوا است.

با توجه به ESA وحید قبادی دانا با اشاره به چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی و نظارت وزارت آموزش و پرورش که امروز در دفتر وزیر آموزش و پرورش برگزار شد ، گفت: شرایط تأیید شده

وی همچنین گفت: “ما همچنین برای نوسازی و تجهیز مدارس ساختمانهای جدید در حال ساخت ، ایجاد فضای مناسب برای ادغام و عدم تبعیض افراد دارای معلولیت و آموزش نحوه استقرار فرهنگ سازگار و افراد دارای معلولیت در وزارت آموزش و پرورش به شرایط لازم نیاز داریم.” بحث در مورد استفاده از م institutionsسسات آموزشی و فن آوری های جدید برای افراد معلول مورد بحث قرار گرفت.

گوبادی دانا افزود ، “معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس آژانس آموزش ویژه همچنین در گزارش در مورد تسهیل و دسترسی گروه های مختلف معلولیت از جمله ناشنوایان ، نابینایان و بیماران روانی تبحر دارند. یا اوتیسم عمومی.

به گفته رئیس موسسه خیریه کشور ، “پیشنهاد آموزش ویژه آموزش جنبش مشارکت در ظرفیت سازی و تهیه مواد برای دانش آموزان معلول نیز مورد تأمین خیرین قرار گرفته است.” معاون وزیر و رئیس این سازمان به طور مفصل در گزارش توسعه ساختمان های مدارس و مدارس آورده شده است.

وی گفت ، در پایان جلسه ، 12 مصوبه تصویب شد. مباحث و مطالب باید در محتوای کتاب درسی گنجانده شود.

گوبادی دانا اشاره می کند که موضوع دوم در مورد دانشگاه فرهنگیان است و باید مباحث سازگاری و دسترسی در مباحث و محتوای مطالعات دانشجویان لحاظ شود و ادبیات تحقیق و پژوهش دانشجویان دانشگاه فراهانیان نیز به این موضوع ارائه شود. همچنین به شرکت توانبخشی ، توسعه و تجهیزات مدارس توصیه می شود که در کلیه فعالیتهای ساختمانی ، از جمله بودجه دولت یا مشارکت یا نگهداری خیریه ها ، به قوانین فنی و اجرایی 246 مشاوران و پیمانکاران پایبند باشند و الزامات انطباق را به درستی اجرا کنند. بودن

وی افزود: “همه مدارس دولتی و غیردولتی همچنین باید در كوتاه مدت و میان مدت به كلاس های درس ، كارگاه ها ، كتابخانه ها ، مدارس و خدمات بهداشتی برای معلولین معلولیت دسترسی داشته باشند.”

وی گفت که وزارت معارف بر لزوم تسهیل دسترسی دانش آموزان معلول به اردوگاه های فرهنگی و آموزشی تأکید کرده است.

قبادی دانا گفت: “باید نویسندگان و نویسندگان تشویق شوند تا بر حضور و احترام افراد معلول ، سالخوردگان و افراد مسن در چارچوب فعالیت های مرکز توسعه رشد ذهنی و تفسیر با کودکان و جوانان تأکید کنند.”

رئیس خیریه کشور سایر موارد تایید شده در این همایش را تشریح کرد و تأکید کرد: مجلات و آموزش های مجازی در مجلات برای بهره مندی کامل دانشجویان نابینا و ناشنوا و بهره مندی از همکاری های رادیو و تلویزیون طراحی شده است. School TV TV School برای ایجاد فضای بهتر برای ناشنوایان از برنامه درسی ، در محتوای برنامه های آموزشی ثبت نام می کند.

وی گفت که وزارت معارف با مصوبات قبلی کار کرده است تا مصوبات را از طرف رئیس م institutionsسسات مختلف آموزشی نظارت و اجرا کند تا شرایط بهتری را برای دانش آموزان در مکاتب و مکاتب ایجاد کند. و مجوزهای اجرایی و عملیاتی باید تأیید شود تا این عزیزان متناسب و در دسترس باشند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا