استان ها

حوزه استقرار واحدهای صنعتی ملاک محل پرداخت مالیات است

به گزارش خبرگزاری دانا نیوز کاوین ؛ طبق شورای برنامه ریزی و توسعه Kedvin ، هدایت الله جمالی ، فرماندار Kedvin ، نیاز مالیاتی براساس واحدها و صنایع است و اگر بعضی از مناطق استان مالیات را در تهران پرداخت کنند ، درآمد باید به کازوین برگردانده شود.
وی گفت: “مالیات صنعت دولت ضعف دولت و مقامات مالیاتی است.” “کمیته بازرسی مالیاتی باید تشکیل شود تا میزان پرداخت مالیات دولت در تهران را بررسی کند.”
وی گفت: “این كمیته باید سطح آگاهی از درآمد را در تمام بخشها بررسی و تجزیه و تحلیل كند و عدم تحقق این درآمد باید توسط مدیران غیرضروری رفع شود ، اگر این امر به دلیل اداره این اداره نباشد.”
کازوین با استناد به هدف صادرات 47 درصدی منطقه ، افزود که گزارش صادرات منطقه باید در کلیه صادرات کشور لحاظ شود.
وی گفت: اتاق بازرگانی ایالتی باید وظیفه نظارت بر امور خارجه ، به ویژه صادرات محصولات کشاورزی و جمع آوری پتانسیل صادرات منطقه در بخشهای مختلف و صادرات را داشته باشد.
منافذ جمالی اضافه کرد: اگر قرار است استان توسط صادرکننده دیگری به خارج از منطقه صادر شود ، باید در آمار صادرات ایالت گزارش شود تا اطمینان حاصل شود که نگرش منطقه به کشور مثبت است.

وی گفت: “ضعف ما این است که این واقعیت که بخشی از صادرات استان در آمار صادرات ایالت لحاظ نشده است و گزارش صادرات این کشور منطقی ، کامل و جامع به نظر می رسد.”
استاندار کازوین افزود: هنگام ارائه آمار ، اتاق بازرگانی باید وظیفه جمع آوری داده های صادراتی منطقه را برای تعیین میزان کل تولید و صادرات منطقه داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اجرای طرح کاداستر تأکید کرد: «یکی از مشکلات زمین خواری و آماده سازی زمین صنعتی مسئله کاداستر است ، بنابراین دولت به کارهای کاداستر وام داده است و باید ابزارهایی برای اجرای این طرح داشته باشد.
این مقام مسئول گفت: “ما از اداره منابع طبیعی ، مسکن و شهرسازی و همچنین عموم مردم می خواهیم این پروژه را تسریع کرده و تمام بودجه را جذب کنند.”

46

دکمه بازگشت به بالا