اقتصادی

طراحی نانو دارو جهت درمان تومور مغزی با استفاده از ترکیبات زردچوبه 

رئیس موسسه علوم و صنایع غذایی از کشف فناوری نانومید برای درمان تومورهای مغزی با استفاده از کورکومین خبر داد.

به گزارش አነدکتر قادر رجازاه گفت: “این فناوری توسط این مituteسسه با همکاری گروه علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد توسعه یافته است که برای استفاده از داروها با استفاده از ترکیبات فعال زیستی طراحی شده است.”

وی گفت: با توجه به پیچیدگی درمان تومورهای مغزی و بسیاری از عوارض جانبی داروهای موجود ، این پروژه پس از طراحی دارو ، اثر درمانی بر روی سلولهای تومور مغزی را ارزیابی کرده و محصول نهایی می تواند برای غذا و دارو مورد استفاده قرار گیرد. صورت به موازات داروهای فعلی در درمان تومورهای مغزی استفاده می شود.

رجب زاده گفت: استفاده از غذا و دارو در صنایع غذایی و دارویی مانند مصرف کم دستگاه گوارش ، تغییر در ذخیره سازی و مشکلات گوارشی محدود. انتخاب و ایجاد سیستم انتقال مناسب برای جذب و استفاده از خواص ترکیبات طبیعی از اهمیت زیادی برخوردار است ، زیرا در طی پردازش و نگهداری مواد غذایی خاصیت درمانی و درمانی خود را از دست می دهند.

رئیس انستیتوی علوم و صنایع غذایی تأکید می کند که مواد سرطان زا به گونه ای طراحی شده اند که در جلوگیری از عوامل سرطان زا مثرتر بوده و این نانوذرات توانایی کورکومین را برای ورود به دستگاه گوارش و سیستم گردش خون افزایش می دهند.

به گزارش روابط عمومی انستیتوی علوم و صنایع غذایی ، این مطالعه نشان داده است که تغییر در سطح نانوکربن ها باعث افزایش تأثیر این دارو در انتقال آن به بافت هدف یا تومور مغزی شده است.

انتهای پیام

تحریریه دانا نیوز

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری و اقتصادی است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا