استان ها

جایگزینی برای خاک نداریم – دانا نیوز

زوسود منصور که در نهمین سیستم ملی ذخیره آب باران صحبت می کرد ، گفت که سازمان جنگل ، جنگل و توسعه آبیاری مسئول حفاظت ، احیا و توسعه جنگل ها است ، اما در عمل نقش مهمی در حفاظت از منابع آب دارد. او گرد و غبار دارد.

وی گفت: حفاظت از آب و خاک یکی از مهمترین برنامه ها در مدیریت جنگل است و از آبخیزداری به عنوان بخشی از این سازمان برای ملموس ساختن نقش حفاظت از آب و خاک نام برد.

لین

وی گفت: اقدامات آبخیزداری و توسعه فرهنگی بین مردم و مقامات از اقدامات مهم برای حفاظت از خاک است.

به گفته رئیس سازمان مدیریت جنگل ، ریگنلند و حوزه آب ، نگرش حوضه نسبت به آبخیزداری امروز بین مقامات و مردم تغییر کرده و این حوضه در حال گسترش است.

وی گفت: امروز نقش مدیران حوزه رودخانه ها در حل مشکلات کشور که به دلیل شرایط جوی به راحتی مورد چالش قرار می گیرند ، مهم است.

وی همچنین گفت: سازمان مدیریت حوضه های جنگل ، جنگل و آب آمادگی کامل دارد تا گام هایی را برای هدایت آب باران به حوضه های آبریز بردارد.

منصور با تأکید بر اهمیت مدیریت همه جانبه منابع آب ، گفت: “در برخی از مناطق کشور ، اقداماتی برای استخراج آب باران انجام شده است که باید توسط فرهنگ و دانش محلی پرداخت شود. مزایای آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و از مشکلات احتمالی اجتناب شود.

بر اساس این گزارش ، نهمین سیستم ملی برداشت آب باران به مدت دو روز در دانشگاه تبریز در حال انجام است.

46

دکمه بازگشت به بالا