حوادث

آغاز برنامه‌های مدرسه تلویزیونی از فردا+ جدول دروس

اخبار نور خورشید

توزیع برنامه های مدارس ماکول همزمان با افتتاح مدارس از فردا آغاز می شود:

شروع برنامه های مدرسه تلویزیونی فردا + برنامه درسی

لین

شبکه آموزش
مهارت های فنی و حرفه ای

2 تا 7 مورد نیاز در محل کار – شاخه ها و مهارت های رایج فنی و حرفه ای
2 1 به فهرستفه اخلاق حرفه ای – شاخه ها و مهارت های فنی و حرفه ای رایج
2 تا 3 ٣٠ خلاقیت و کارآفرینی – شاخه ها و مهارت های فنی و حرفه ای مشترک
9:52 تا 2:25 درسهای طراحی – زمینه معمول صنعت
2:35 تا 7:45 درسی در مورد تاریخ هنر ایران – یک زمینه مشترک هنری و گرافیکی

دبستان:
3:45 تا ١١: ١٠ متن فارسی و کلاس اول
2:30 تا 2 25 بازی و ریاضی کلاس دوم
3 35 تا 3 علوم تجربی و تفکر کلاس سوم
بازی های 2 تا 7:25 و ریاضی کلاس چهارم
5:35 تا 7:58 متن فارسی و کلاس پنجم
7:35 تا 4:45 علوم تجربی و تفکر کلاس ششم

دبیرستان ابتدایی
14:30 تا 15 عربی پایه هفتم (آموزش ابتدایی)
15: 5 تا 15 8 عربی کلاس 8 (آموزش ابتدایی)
15:30 تا 16 کلاس نهم عربی (دبستان)

دبیرستان:
16:00 تا 16:00 زیست شناسی ، کلاس دهم ، علوم تجربی
ساعت 16:00 تا ١٧ یازدهم در رشته علوم تجربی
2 تا 7 7 زیست شناسی ٣ علوم تجربی پایه دوازدهم
2 1 تا ١٨ فیزیک ١ علوم تجربی پایه 10
2 تا 7:15 ، کلاس ٢ یازدهم فیزیک ، علوم تجربی
9: 35-55 آموزش فیزیک de پایه 12 در علوم تجربی

شبکه 4

دبیرستان

2 تا 7 8 کلاس دهم قرآن عربی در ادبیات و ادبیات
آیات 2: 1 تا 11 در کلاس یازدهم قرآن به زبان عربی در ادبیات و علوم انسانی
2 تا 7 8 ادبیات عربی ٣ ture ادبیات و علوم انسانی پایه دوازدهم
8:00 تا grade انگلیسی grade کلاس 10 برای همه افراد مشترک است
کلاس های 2 تا 7 انگلیسی در همه رشته ها مشترک است
9:00 تا grade انگلیسی ١١ کلاس 12 برای همه رشته ها مشترک است
کلاس های 2 تا 7 انگلیسی در همه رشته ها مشترک است
6: 1 ١٢ دین و زندگی ١ پایه 10 ، ریاضیات ، فیزیک و علوم تجربی
2 تا 7 10 دین و زندگی Class کلاس یازدهم ریاضیات ، فیزیک و علوم تجربی
2: 1 ١٣ دین و زندگی 12 کلاس 12 ریاضیات ، فیزیک و علوم تجربی

دکمه بازگشت به بالا