استان ها

فرماندار ملایر: یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ملایر در هفته دولت افتتاح می شود

به نقل از اخبار آنلاین مالر ، در مصاحبه با اعلامیه فوق ، كودتول ولادی افزود: هر هفته 85 پروژه در این شهر به بهره برداری می رسد و بیش از 891 میلیارد تن برای این پروژه هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: کل هزینه پروژه هایی که می توان در شهر ملر افتتاح شد 33 درصد از کل پروژه های عمرانی مورد استفاده در منطقه این هفته است.

نماینده ویژه رئیس رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا (SRCC) از طرف خود گفت: این پروژه برای 14 پروژه با 607 میلیارد تن در زمینه های کشاورزی ، صنعت و توسعه کار خود را آغاز می کند.

ودادی گفت: “در این راستا ، اجرایی ملر 45 درصد از پروژه هایی را که در منطقه راه اندازی می شود اختصاص داده است.”

براساس بررسی ها و گزارش های اداره استان هاواسا ، Merrier در صدر بیش از 150000 میلیارد شهر با تعدادی پروژه در هر هفته آماده است.

معاون استاندار حمد افزود: پروژه های بزرگ تولیدی و اقتصادی در این شهر در حال انجام است که با همکاری اجرای استراتژیک توسعه قاهره شغل های زیادی ایجاد می کند.

وادی یادآور می شود: با کمک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) سرمایه گذاری سرمایه گذاری ، بیش از 6000 مدیر دامداری وام با 320 میلیارد تن وام به همان دولت شروع می کنند که طی یک سال تکمیل می شود.

46

دکمه بازگشت به بالا