اجتماعی

استخدام بیش از ۲۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش

INA / lo restan وی گفت: “امسال از 25.900 پروانه اشتغال و استفاده از آموزش ، بسیج ، خدمات شرکتی و آموزشی استفاده خواهیم کرد.”

دکتر گاشا احمد لاشچا به ENA گفت كه مه 1999 ما در این مورد تحقیق نهایی داشتیم و به دلیل ابهام در قانون 4 سپتامبر 1397 ، نیروهای پیش دبستانی حذف شدند. در صورت برداشت پول دولت.

بعد ، هیچ نیرویی برای خدمات آموزشی وجود ندارد و مشکلات آنها با این سوال حل می شود.

معاون وزیر گفت: “در مقاله ما به تصویب مجلس رسیده است ، رئیس مجلس به رئیس جمهور و سپس وزارت معارف و کار و سپس کابینه خبر داد.” در صورت اجرا ، امسال از 25.900 پروانه اشتغال و خدمات آموزشی ، فعالیت ، سازمانی و آموزشی استفاده خواهیم کرد.

به گفته آکیما لاشچا ، چهار گروه باید یک دوره یک ساله را در دانشگاه فرهنگیان گذرانند.

وی گفت که ما از آن برای 1400 تا روز بعد نفرت استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: “دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی با بستن یادداشت 10 ماده 17 کاملاً کارمند خواهند بود.”

احمد لاشکی افزود: امسال مطابق مواد 28 ، 27 هزار و 300 نفر مطابق اساسنامه دانشگاه فارسی زبان اشتغالزایی می کنند و نقش لوستن در این زمینه حفظ می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا