استان ها

حرکت دانشگاه‌ها به سمت کارآفرینی و مسئله‌محوری با محور آموزش و پژوهش

هفدهمین جلسه هیئت امنای دانشگاههای آزاد اسلامی چاراماماله و بختیاری به ریاست تهی اسماعیل رضا آقیمری به ریاست دبیرکل هیأت امنا و به ریاست دانشگاه چهارمحال و بختیاری دانشگاه آزاد اسلامی و شعب شاچاج و اقبال برگزار شد. ابوباکر استاندار چهارمحال و بختیاری صبح امروز در شعبه شرقور برای بررسی سال مالی 1399-1400 برگزار شد.

وی دانشگاه آزاد اسلامی را یک خدمت مهم و شایسته به کشور توصیف کرد. جمع کردن

درخشش دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در درآمدهای غیر شهروندی

وی افزود: “با توجه به حرکت دانشگاه آزاد اسلامی به درآمدهای غیر شهروندی ، دانشگاه آزاد اسلامی چارتاماله و بختیاری در این زمینه مقاومت نشان داده و نشان می دهد که دانشگاه آزاد اسلامی ممکن است درآمدهای غیر شهروندی را افزایش دهد.” از مهارت های علمی کشور استفاده کنید.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: دانشگاههایی که به آموزش و پژوهش توجه می کنند باید به سمت دانشگاه های بنگاه اقتصادی و حل مسئله بروند.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد یکی از موفق ترین دانشگاه های کشور است ، گفت: این یکی از موفق ترین دانشگاه های جهان است.

ادارات دانشگاهی به کارآفرینی ، تحقیق و تولید تبدیل می شوند

از طرفی ، فرماندار ایباب ابیباس ، فرماندار چارتامالل و بختیاری ، گفت: ظهور ایده رهبری جدید و پویا در دانشگاه آزاد اسلامی منجر به توسعه و بلوغ مضاعف در کشور شده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از فعالیتهای علمی خود توانسته است سرمایه های فکری و اجتماعی زیادی در جامعه ایجاد کند.

استاندار چارتامالل و بختیاری: از طرف خود ، ابتکار رهبری دانشگاه آزاد اسلامی باید در بخش های دانشگاه در سراسر کشور اجرا شود تا تمرکز از آموزش به کارآفرینی ، تحقیق ، تولید و در نهایت ایجاد شغل تغییر یابد.

در ابتدای این نشست ، ابراهیم رحیمی ، رئیس دانشگاه اسلامی استان های چهارمحال و بختیاری ، ضمن تجلیل از آزادگان و استقبال از شرکت کنندگان و معرفی امکانات ، تجهیزات و قابلیت های چارامام و دانشگاه آزاد اسلامی بختیاری ، تجلیل کرد.

اعضای هیئت مدیره استانی استان گوهرما و بختیاری دانشگاه آزاد اسلامی و قبل از این جلسه به شهدای بی احترامی ادای احترام کردند.

انتهای پیام / 4117/4062 /

دکمه بازگشت به بالا