استان ها

پس از سال ها انتظار، محمودآباد به شهر کرج اضافه شد / ناگزیر به اعمال محدودیت های بیشتری هستیم

شهبازی ، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ، دولت الهازیز در سخنرانی در جلسه شورای توسعه ایالتی گفت: حضور مدیر دادگستری ، رئیس کل دادگستری ، رئیس کل دادگستری کشور در جلسه شورای توسعه کشور بود. مدیران در این جلسه باید دانش کاملی از موضوعات درگیر داشته و با برنامه و بودجه ترغیب شوند.
وی خاطرنشان کرد: مهم است که با اعتبار کمی در تجهیزات برنامه ریزی خوبی داشته باشید در حالی که بودجه و اعتبار باید در نظر گرفته شود و کره گسترش یابد.
شمبوزی با بیان اینکه تا زمان اتمام پروژه های نیمه تمام ، پروژه جدیدی در آلبوس نخواهیم داشت ، گفت: این پروژه برای تسریع پروژه در دستور کار است و بیش از 20 درصد پروژه های ملی در دستور کار است. این پروژه ها بر اساس وام های توسعه متوازن است.
وی افزود: برنامه ملی و سازمان بودجه به موضوعات و مباحث آلبر توجه ویژه دارند و این برای جلب توجه ملی در دولت است.
البرز همچنین افزود: یک ماه پیش در جریان بازدید از یک رهبر محترم در برنامه و بودجه کشور ، اوراق قرضه 1000 ساله مجبور شد تکمیل بلوک دوم بزرگراه زرته-شمال و قبر 400 میلیاردی را برای پروژه کراچی شمال کبله انجام دهد.
وی گفت: با توجه به وضعیت بودجه ، وی گفت: مدیران باید برای اطلاع رسانی و جلب حمایت کارکنان تجهیزات ، مختصراً نگه داشته و همچنین نسبت به هرگونه شکاف آگاهی خود را افزایش دهند.
شهبازی افزود: وحدت و همبستگی برای رضایت مردم مهم است و برای غلبه بر این لحظه مهم ، همه ما باید با هم کار کنیم.
وی با بیان اینکه تعداد بیمارستان ها و جان باختگان در هفته های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است ، گفت: ما باید سخت تلاش کنیم تا شیوع این بیماری همه گیر را متوقف کنیم.
البرز گفت: “در این حالت محدودیت های گسترده تری برای تداوم این وضعیت وجود دارد تا بتوانیم از اپیدمی دوم عروق ویروس کرونا عبور کنیم.”

48

دکمه بازگشت به بالا