اجتماعی

شرایط دریافت پروانه اشتغال رشته‌های روانشناسی و مشاوره در شرایط کرونایی

رئیس سیستم روانشناسی و مشاوره کشور توضیح داد که چگونه مجوز اشتغال به متقاضیانی که در حوزه روانشناسی کار می کنند و ارائه مشاوره در صورت بروز شیوع کرونا ارائه می شود ، توضیح داد.

محمد هامی در مصاحبه با IA وی با بیان اینکه متقاضیان مجوز کار برای روانشناسی و خدمات مشاوره را درخواست می کنند ، گفت: متقاضیان روانشناسی مرتبط می توانند به سازمان بپیوندند و یک سال کارآموزی کنند. پس از آن کمیته های ویژه ای برای مصاحبه تشکیل می شود تا مجوزهای کار را از طریق سیستم روانشناسی و مشاوره کشور دریافت کنند و در صورت تصویب ، می توانند مجوزهای کاری خود را بدست آورند.

رئیس سیستم روانشناسی و مشاوره کشور گفت: همچنین می تواند برای متقاضیان رشته های غیرمرتبط پروانه اشتغال صادر کند. پس از گذراندن دوره کارشناسی ارشد ، متقاضیان شغل با سوابق نامربوط نیز باید برای دکترای روانشناسی اقدام کنند و برای شرکت در کمیسیون های ویژه به آژانس مراجعه کنند.
حاریما با بیان اینکه 15 سرویس کمیسیون در خدمات روانشناسی و مشاوره کشور وجود دارد گفت: در حال حاضر روزانه حدود 50 کمیسیون ویژه مصاحبه می شود.

رئیس سیستم روانشناسی و مشاوره کشور: در کمیسیون روانشناسی بالینی 150000 نفر اشتغال دارد ، کمیسیون ویژه روانشناسی 500 نفر و خدمات مشاوره خانواده 600 نفر متوالی دارند. در حال حاضر اقدامات دیگری توسط کمیسیون های دیگر انجام نمی شود.

وی در ادامه گزارش از وضعیت گسترش کوکائین و مصاحبه با کمیسیون های ویژه سیستم روانشناسی و مشاوره کشور خبر داد. پروتکل های بهداشتی و شکاف های اجتماعی حفظ می شود. علاوه بر این ، کار کمیسیون های ویژه منطقه ای برای کاهش ترافیک در مرکز شهر و مسافرت معرفی شده است ، بنابراین متقاضیان پروانه اشتغال در هر منطقه می توانند برای مصاحبه به همان کمیسیون منطقه ای مراجعه کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا