اقتصادی

شبکه ملی اطلاعات؛ یک گام دیگر رو به جلو

گام دیگری برای تقویت شبکه ملی با اتصال 1034 روستا به شبکه های 3G و 4G برداشته می شود ، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در پایان امسال کلیه روستاهای با بیش از 20 خانوار توسط شبکه ملی و تحت پوشش نسل 3 متصل می شوند. avkanî 4 اتصال.

به گفته EIA ، ارتباطات امروز فقط به تلفن و اینترنت محدود نمی شود و با فناوری هایی مرتبط است که در حال تغییر صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند نسل پنجم هستند. در دسترس بودن شهرها و روستاها از طریق اینترنت یکی از دسترس عموم است و در سالهای اخیر در نظر گرفته شده است که تعدادی از مناطق روستایی و شهری به اینترنت نسل سوم و چهارم وصل شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد جواد اژار یورومی – تا پایان ماه مه امسال اتصال بیش از 1500 روستا پوشش نسل سوم و چهارم و شبکه ملی اطلاعات (83٪) امروز دارای پوشش روستایی 83٪ از روستاهای کشور هستند و می گویند دسترسی به اینترنت و شکاف دیجیتال منجر به بی عدالتی می شود. 15٪ در دولت قبلی. براساس برنامه ششم توسعه ، ما می خواهیم 90٪ روستاها را از نظر شاخص های میان مدت تحکیم کنیم.

و جروم نیز در مورد چالش ها در پوشش ارتباطات وی گفت: 100٪ از شهرهای کشور با بسته شدن مدارس و بسته شدن مدرسه مجازی توسط 4G به صورت دیجیتال تحت پوشش قرار می گیرند. در حقیقت ، 90٪ از روستاهای دارای بیش از 20 خانوار در برنامه ششم توسعه دارای پوشش اینترنت خواهند بود. تا پایان سال ، قصد داریم همه این روستاها را با شبکه ملی اطلاعات وصل کنیم.

در همین راستا ، مراسم “به طور رسمی رونمایی از بیش از 1000 روستا به شبکه ملی اینترنت” شنبه 15 ژوئن 2016 برگزار می شود. در این مراسم ، در مجموع 1،034 روستا با جمعیت 300 میلیارد و 150 میلیون تن سرمایه به شبکه ملی کردستان متصل می شود ، بوتان و بلکستان و کوشا رضوی از دسترسی گسترده به شبکه استان های کشور برخوردار هستند. علاوه بر این روستاها ، تعداد روستاهای تحت پوشش شبکه عراق به 17444 روستا می رسد.

طبق این طرح ، این کلیه روستاها را به بیش از 20 خانوار تا 20 نفر در ارتباط با شعار دسترسی عمومی پیوند خواهد داد. سیسی جمال هودین ، ​​رئیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و اطلاعات ، در پست توئیتر خود نوشت كه 1034 روستا به شبكه های 3G و 4G وصل شده اند و تا آن زمان همه روستاهای با بیش از 20 خانوار باقی خواهند ماند. شبکه های ارتباطی پایدار و ایمن هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرف خود گفت: 1034 روستای دیگر از طریق شبکه ملی اطلاعات از طریق Erethall تا روز شنبه متصل می شوند. در این مدت استانهای کردستان ، کوراسا رضوی ، پرز و هرمزگان بیشترین سهم را دارند. با شروع مجدد سال تحصیلی ، همه ما در تلاش هستیم تا یک عدالت یادگیری مجازی را برای دانش آموزان خود انجام دهیم.

شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین از سال 2009 ، با توجه به تلفن های همراه جدید ، ساخت 279 ایستگاه جدید به 655 روستای تحت پوشش ارتباطات از راه دور رسیده است و در 1407 روستا 381 ایستگاه به 3 یا 4 پیشرفت فناوری ارتقا یافته است. بنابراین ، سال گذشته ، 1587 روستا با تخمین 1.3 میلیون نفر از سریعترین سرویس تلفن همراه بهره مند شدند. اپراتور اول قادر به پوشش نسل چهارم در 4142 روستا ، نسل سوم در 5707 روستا و نسل دوم در 44.968 روستا است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا