اجتماعی

هوای پایتخت سالم است – دانا نیوز

بر اساس برنامه شرکت مدیریت کیفیت هوا در شهر تهران است. کیفیت هوا در پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته و اکنون (۲۸ اردیبهشت ماه) از نقطه نظر قابل قبول است (سالم) هستند.

به گزارش دانا نیوز ، بر اساس برنامه شرکت مدیریت کیفیت هوا در تهران به طور متوسط کیفیت هوا در پایتخت طی ۷۹ ۲۴ ساعت و پیش بینی از نقطه نظر قابل قبول است (سالم) بود. این شاخص در حال حاضر ۸۷ و پیش بینی شرایط قابل قبول هستند.

بر اساس مشخص شده و شاخص کیفیت هوا (AQI) در پنج دسته اصلی تقسیم می شود. بر اساس این طبقه بندی از شماره صفر تا ۵۰ درجه تمیز کننده و غیره ۵۱ پیش بینی شده برای ۱۰۰ قابل قبول(سالم) و یا ثانویه ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های آسیب پذیر ، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه ها. از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار مضر و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط کیفی هوا خطرناک است.

آن است که در هوای پاک است که رنگ سبز به نظر می رسد. شرایط کیفیت هوا درست است و خطر برای سلامت انسان ندارد. در هوای سالم که رنگ زرد شناخته شده است. درجه کیفیت قابل قبول و غلظت آلاینده های کمتر ارائه شده است که سلامت انسان تاثیر منفی اما در هوا مضر است برای گروه های حساس نارنجی علامت مانند بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار داده شده در گروه های حساس اثرپذیری بیشتر آلودگی هوا خواهد شد.

در هوای آزاد قرار می گیرد ناسالم که قرمز است و تمام افراد جامعه در معرض عوامل مختلف ناشی از آلودگی هوا و حتی ممکن است گروه های آسیب پذیر از جمعیت رنج می برد از عواقب هستند. علاوه بر این در بسیار ناسالم آنچه نمایش داده می شود رنگ بنفش و مقدار اکی بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ نفوذ است. احتمال عوارض جدی برای سلامت مردم در جامعه است.

پایان پیام

دکمه بازگشت به بالا