اقتصادی

آمادگی بانک مرکزی در اجرای هدف‌گذاری تورم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال آماده سازی این سیاست هدف قرار دادن تورم به کار کمی گفت که موفقیت و اثربخشی این سیاست در دولت برای انتشار سریع تر از بدهی های عمومی برای جبران کسری بودجه است.

این گزارش … عبدالناصر همتی در پستی ایستاده نسبت به هدف قرار دادن تورم ، او گفت: ریشه تورم بالا به عنوان گره اصلی اقتصاد در چند دهه گذشته., تسلط سیاستهای مالی و پولی کسری بودجه و وابستگی مداوم تضعیف پولی رشد.

وی ادامه داد: در طول دوره وفور منابع خارجی دولت, گسترش, بودجه, منابع, و ارز برای مهار تورم از طریق مداخله در بازار ارز و افزایش عرضه به شما کمک کند به واردات آورده در صورت کاهش درآمد ارزی روشهای مستقیم و غیر مستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل میشوند. این روش نه تنها پایدار, اما بیش از حد بسیاری از مشکلات از جمله تجزیه و تحلیل از منابع ارز و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید در نام این چرخه به دنبال.

در آینده رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از تغییر سیاست های خارجی ارز ، مالی و پولی کشور همراه با انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات در بازار ارز که از دو سال پیش شروع به طراحی و توسعه, عامل, قوانین جدید پول امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست هدف قرار دادن تورم را کنترل جهان است.

با توجه به همتی در قالب سیاست “قطب نما” جهات اصلی سیاست های پولی و خارجی بانک مرکزی “تورم هدف” می تواند رسیدن به او. از یک ابزار مدیریت سود در بازار آزاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به من گفت: سیاست نرخ بهره کوتاه مدت در راهروها از نرخ بهره در بازار هدف در نیمه راه به سمت هدف خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: موفقیت و اثربخشی این سیاست در گروه اقدام دولت در آزادسازی سریع تر بدهی های عمومی برای جبران کسری بودجه جهت ضد آماده سیلندر با بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه.

پایان پیام

دکمه بازگشت به بالا