استان ها

انتظارات مقام معظم رهبری برای توسعه جزیره هرمز محقق شود

شده است به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از بندر عباس احسان کامرانی ظهر امروز در جلسه کمیته توسعه هرمز جزیره که در حضور مقامات این جزیره, دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس برگزار می شود به برجسته یک نگاه ویژه در رهبری این مهم است “گفت: دانشگاه با داشتن استراتژی مناسب و حرکت با توجه به محقق اهداف انقلاب و نظام در جزیره آماده است تا محل مرکزی در جزیره برای خدمت به مردم تعیین کرده است که ارائه خدمات علمی و آموزشی و … در این منطقه است.

این مقام مسئول … ورود به دانشگاه به جامعه نیاز دارد,” او گفت: “اگر جایی در دانشگاه سوابق وجود دارد و تحولات در این منطقه و در حال حاضر نیز در حال آماده شدن برای خدمت در گسترده علمی مشاوره و… برای توسعه این جزیره باید تکمیل شود.”

رئیس بسیج اساتید در استان هرمزگان گفت: “هر گونه توسعه در این جزیره باید برای مردم این منطقه مثبت و مثمر ثمر است و در نتیجه در زندگی روزانه خود را کاملا مشهود است ؛ چرا که از ذینفعان توسعه بومی در این منطقه است که توجه ویژه مقام معظم رهبری به عنوان به خوبی.”

دبیر کمیته توسعه این جزیره هم گفت که توسعه این نسخهها کار در همایش نخبگان و مقامات به یادبود کسانی که فوت در استان هرمزگان ایران است که دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان نیز یکی از آنها است. تاکید معظمله شهرستان و مسئولیت این توسعه به سپاه امام حسین(ع) واگذار شده است گفت: “دانشگاه اسلامی” دانشگاه آزاد اسلامی ” با استفاده از پشتیبانی های علمی و پژوهشی و داشتن یک مرکز تحقیقاتی است که در آن جزیره تشکیل شده با ایجاد یک گروه کاری متشکل از مسئولان و کارشناسان برای کمک به توسعه این منطقه است.”

آرش بیژنپور افزود: “دانشگاه آزاد اسلامی واحد پژوهش در منطقه که در آن نقاط قوت و ضعف و به طور کلی سطح از تهدیدات و فرصت ها مورد بررسی قرار گرفتند و علمی تحلیل فضایی زمینه و صرفه و صلاح مردم جزیره این طرح مربوط به پروژه های اساسی تصویب شود و مدیر اجرایی آن, توسعه, جزیره, سرعت دموکراسی.”

او تنظیم پروپزال اولیه و تعریف پارامترهای مندج در این کارگروه تخصصی مهم است که او گفت: “پس از اصلاح ساختار مقررات پروپزال برای مشاوره با این کمیته و جمعی تاأیید نهایی جامع تر طرح ممکن است مقامات پبشنهاد می شود.”

این کمیته از کارشناسان متشکل از مردم و صاحب نظران و مسئولان این جزیره تشکیل شده بود از رویکرد توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تصمیمات گرفته شده و پس از آن باید در نظر گرفته شده توسط شورای.

پایان پیام/4062/

دکمه بازگشت به بالا