حوادث

آلودگی آب آشامیدنی تهران با کرونا؟

آفتاب نیوز:

محمدرضا احمد نسب با اشاره به آلودگی آب در پاریس با کورو ویروس ها اظهار داشت: شبکه آب پاریس دارای دو شبکه است ، یکی برای نوشیدن آب کلر و دیگری برای آب خام و بدون کلر. شبکه آلوده به کروناویروس با آب خام عاری از کلر همراه بود.

وی با بیان اینکه شبکه آبرسانی تهران شامل کلر است ، اضافه کرد: براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی ، آب حاوی کلر به هیچ وجه جایگزین کوروی ویروس نمی شود و ویروس در آب کلر نمی تواند وجود داشته باشد. بقا.

آلودگی آب آشامیدنی کرونا؟

معاون سازمان آب و فاضلاب تهران تأکید کرد: شبکه مش تهران کاملاً تمیز و عاری از هرگونه ویروس از جمله کوراو ویروس است زیرا حاوی کلر است و خاطرنشان کرد: کانال های آبیاری و زهکشی در کشاورزی استفاده می شود.

احمد نسب با اشاره به منابع تأمین آب آشامیدنی تهران ، اظهار داشت: آب تهران از طریق منابع زیرزمینی و منابع سطحی تأمین می شود که از این میزان 5 درصد مربوط به آبهای سطحی است به گونه ای که آب وارد تصفیه خانه های پشت سدها شده و تصفیه فیزیکی و شیمیایی را انجام می دهد. علاوه بر این ، کلر باقیمانده به آب تزریق می شود و بنابراین آب از هرگونه ویروس عاری است. اگر ارائه کرده است.

به گفته وی ، سطح آب چاه های تهران بیش از 200 متر است و آلاینده های فاضلاب در این فاصله نمی توانند وارد آب آشامیدنی شوند ، اما در مکانهایی که سطح آب زیاد است ، می توان آلودگی ایجاد کرد ، اما در تهران که سطح چاه ها از 200 متر بالاتر است ، صفر است. عنوان نمی تواند محلی برای آلودگی باشد ، بنابراین آب تهران تمیز و یکی از بهترین های جهان است.

وی با بیان اینکه آب تهران توسط همکاران AFA و در آزمایشگاهی مجهز به استانداردهای بین المللی کنترل می شود ، گفت: “آب تهران کیفیت لازم را دارد و من با اطمینان و استحکام اعلام می کنم که مشکلی برای آب تهران وجود ندارد.”

دکمه بازگشت به بالا